SIMA SILIKON

SIMA SILIKON- silikonske dekorativne žbuke

Silikonske dekorativne žbuke s visokim stupnjem vodoodbojnosti i paropropunsosti dio su SIMATERM certificiranog fasadnog sustava po ETAG 004.

SIMA SILIKON dekorativne žbuke su gotovi proizvodi pripremljeni za ugradnju, Izrađeni od najkvalitetnijih sirovina, a dio su SIMATERM certificiranog fasadnog sustava po ETAG 004. Koriste se za završnu dekorativnu obradu fasada i unutrašnjih zidova. Odlikuju se vrlo visokom kvalitetom i ekonomičnom potrošnjom i sljedećim svojstvima:
visoka mehanička otpornost
elastičnost
otpornost na atmosferilije
visoka vodoodbojnost i paropropusnost, izuzetna obradivost
Razrjeđivanje: Silikat Dekor Impregnacijom maks. 1%
Okvirna potrošnja:
Silikonska zaglađena 1,5mm: 2,6 kg/m2
Silikonska zaglađena 2,0mm: 3,0 kg/m2
Silikonska zaglađena 2,5mm: 4,2 kg/m2
Detaljnije o potrošnji u tehničkoj informaciji
Pakiranje: 25 kg
Trajnost: Neotvoren najmanje 6 mjeseci
Struktura i granulacija: Zaglađena 1,0 – 2,5mm; Zaribana 2,0-2,5mm
Nijanse:
Bijela baza
Kompjuterskim nijansiranjem prema ton karti COLOR 300
PRIJE UPOTREBE OBAVEZNO PROUČITE TEHNIČKU INFORMACIJU I SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST.